ท่องเที่ยว » โอกาสสุดท้าย ที่จะได้เป็นเจ้าของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่กล้าสร้างสรรค์การท่องเที่ยวมิติใหม่ และพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน

โอกาสสุดท้าย ที่จะได้เป็นเจ้าของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่กล้าสร้างสรรค์การท่องเที่ยวมิติใหม่ และพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน

28 มีนาคม 2022
111   0

โอกาสสุดท้าย ที่จะได้เป็นเจ้าของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่กล้าสร้างสรรค์การท่องเที่ยวมิติใหม่ และพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน

บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ลำดับทะเบียนเลขที่ 153 ประเภทประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน​หรือผู้ถือหุ้น มีความประสงค์จะเพิ่มทุนกิจการเพื่อขยายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการขายหุ้นให้แก่สาธารณชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 111 บาท
*โดยปันผลกำไรได้ไม่เกิน 30% ของกำไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562*

❤️ จุดเริ่มต้นมาจากการท่องเที่ยว..
จะดีแค่ไหน หากการท่องเที่ยวสามารถเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ มาทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงร่วมกันกับเรา เพื่อที่จะกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนและเครือข่ายต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด..

ปี 2565 เป็นต้นไป เราจะสร้างสรรค์โครงการต่างๆที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพื่อฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่

1. โครงการกองบุญข้าวอินทรีย์ ที่รับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปถวายให้กับสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศ
2. โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต้นแบบบ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากการทำไร่ทำสวนโดยการใช้สารเคมี มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนหรือของฝากของที่ระลึก
3. โครงการผลิตสื่อสารคดี Thailand Together for the OCEAN ถ่ายทอดเรื่องราวของภัยเงียบใต้ทะเลที่เป็นผลจากภาวะโลกร้อนและขยะทะเลของไทย

โดยทุกโครงการเริ่มการดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2563 และผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการตลอดทั้งปี อาทิเช่น
ส่วนลดในการซื้อทริปหรือแพคเกจทัวร์ หรือรับผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากชุมชนต่างๆ ที่ไป เป็นต้น

หุ้นบริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ราคาหุ้นละ 111 บาท จะซื้อจำนวนกี่หุ้นก็ได้ ซื้อเพิ่มเรื่อยๆก็ได้ และซื้อไปแล้วสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ตามกฎหมาย พ.ร.ฎ. ลดหย่อนภาษีวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งในนามบุคคลธรรมดา​และนิติบุคคล ก็ได้

พิเศษวันนี้ ซื้อหุ้นจำนวน 200 หุ้น มูลค่า 22,200 บาท รับฟรี ข้าวกองบุญอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่สวนภูตาด 1 กก. จำนวน 1 แพค
(มีจำนวนจำกัดเพียง 30 แพคเท่านั้นและให้สิทธิ์ 1 แพค ต่อ 1 ราย)

วิธีซื้อหุ้น POSITIV GROUP Social Enterprise
– แจ้งความจำนงค์ และจำนวนหุ้นที่ต้องการได้ที่ไลน์ @guideguru
– โอนเงินตามจำนวนหุ้นที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 098-846-1563 สาขาเซ็นทรัลเวสเกท
– แจ้งสลิปการโอน พร้อมชื่อและนามสกุลเพื่อจัดทำใบหุ้น

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สนับสนุน SE ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/32QEnN7

จะระดมทุนได้แค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับเราและคุณ มีส่วนทำให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไทยดีขึ้นได้ด้วยธุรกิจเพื่อสังคม ❤️
#POSITIVGROUP​ #SOCIALENTERPRISE
#บริษัทมหาชนเพื่อสังคม

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว