ข่าวประชาสัมพันธ์ » จปร.36 ประชุมสามัญประจำปี 63-65 คึกคัก เลือก ‘ธรรมนัส’ นั่งประธานรุ่นต่อเนื่อง

จปร.36 ประชุมสามัญประจำปี 63-65 คึกคัก เลือก ‘ธรรมนัส’ นั่งประธานรุ่นต่อเนื่อง

14 พฤษภาคม 2022
202   0

จปร.36 ประชุมสามัญประจำปี 63-65 คึกคัก
เลือก ‘ธรรมนัส’ นั่งประธานรุ่นต่อเนื่อง


วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมาบตาพุด ชั้น 2 โรงแรมโอ๊ควูดฯ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานรุ่น นักเรียนนายร้อย (นนร.) จปร.36 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2563-2565 สมาชิก นนร.จปร.36 โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รองประธาน นนร.จปร.36 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และสมาชิก นนร.จปร.36 จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับวาระการประชุมสำคัญ อาทิ การแถลงงบดุลประจำปี ,ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และเลือกประธานรุ่น คนใหม่

โดยที่ประชุมมีมติเลือก ร.อ.ธรรมนัสฯ เป็นประธานรุ่นต่ออีกวาระ จากนั้นตัวแทนรุ่นจปร.36 ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสฯ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกรุ่น นนร.จปร.36 ที่ให้ความไว้วางใจเลือกตนเองเป็นประธานรุ่นต่อไปอีกครั้ง ซึ่งส่วนตัวก็ยินดีและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและครอบครัว ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติดังที่เคยปฎิบัติกันมา จึงขอให้เพื่อน จปร.36 ทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกัน และเราจะไม่ทิ้งกัน