ยานยนต์ » TAT & GWM กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน ธรรมาภิบาลคาร์บอน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

TAT & GWM กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน ธรรมาภิบาลคาร์บอน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

17 สิงหาคม 2022
376   0

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน ธรรมาภิบาลคาร์บอน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายหวาง ลี่ผิง อัครราชทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

นายเอลเลียต จาง ประธานอาเซียน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับนายไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

‘ททท. ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบสมดุล การเดินทางที่ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยการสร้างกระแสให้เกิดพฤติกรรมการท่องแบบรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ด้วยการใช้เทคโนโลยีด้านยานยนต์พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมนำร่องต่างๆ อาทิ BCG Road Trip เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง, YEC Green Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก, Green Road Trip ข้ามถิ่นแผ่นดินอีสาน และ Green Road Trip ข้ามถิ่นหรอยแรงแหล่งใต้ เป็นต้น’

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือกซึ่งเป็น New Experience ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

#TAT #GWM
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว