ข่าวประชาสัมพันธ์ » ชุมพร – พาณิขย์ปล่อยรถ Mobile ลดราคาสินค้า ช่วยประชาชน งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ชุมพร – พาณิขย์ปล่อยรถ Mobile ลดราคาสินค้า ช่วยประชาชน งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

7 กันยายน 2022
230   0

#ชุมพรพาณิขย์ปล่อยรถ Mobile ลดราคาสินค้า ช่วยประชาชน งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน กิจกรรม Mobile ลดราคาสินค้า ช่วยประชาชน “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร” และปล่อยรถ Mobile โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) ร่วมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชยพาณิชย์จังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน


นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย กล่าว จังหวัดชุมพร ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจัดพาณิชย์ ลดราคา! Mobile ลดราคาสินค้า ช่วยประชาชน “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร” ระยะ ๖๐วัน ตั้งแต่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จุดจำหน่ายวันละ ๘ จุด รวมจุดจำหน่ายทั้งสิน ๔๘๐ จุดในพื้นที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น หมูเนื้อแดง น่องไก่ติดสะโพก ไข่ไก่ น้ำตาลทราย ในราคา ส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าท้องตลาด และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวน ๖ หมวด ประมาณ ๘๐ รายการ ได้แก่ หมวดอาหาร และเครื่องดื่ม หมวดซอสปรุงรส หมวดของใช้ประจำวัน หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย หมวดผลิตภัณฑ์ซัก – ล้าง และหมวดยารักษาโรค สำหรับจุดจำหน่ายสามารถติดตามผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น www.chumphon.moc.go.th . สถานีวิทยุ . รถแห่ประชาสัมพันธ์

นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าว่า กระผมความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม “พาณิชย์ ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร” และปล่อยรถ Mobile โครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ การจัดกิจกรรม “พาณิชย์…ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร” และปล่อยรถ Mobile โครงกรพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ๘ อำเภอของ จังหวัดชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จุดจำหน่ายวันละ ๘ จุด รวมจุดจำหน่ายทั้งสิ้น ๔๘๐ จุด ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 1 9 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่าย ใช้สอยของประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น


สำหรับการจัดกิจกรรม”พาณิชย์ ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดชุมพร” และปล่อยรถ Mobile โครงการพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ ในครั้งนี้ ถือเป็นความ ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง คือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในการลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภาพ / ข่าว ธนากร โกศลเมธี โทรศัพท์  0818923514