ท่องเที่ยว » ‘เว้’ เปิดมุมมองเมืองท่องเที่ยวใหม่ จ่อขึ้นแท่นเขตปกครองพิเศษ อันดับ 6 ของแดนลุงโฮ ก่อนรุกกระชับสัมพันธ์ไทย แน่นเเฟ้น หวังเปิดทาง นทท.ทะลักเข้าดินแดนวังโบราณ

‘เว้’ เปิดมุมมองเมืองท่องเที่ยวใหม่ จ่อขึ้นแท่นเขตปกครองพิเศษ อันดับ 6 ของแดนลุงโฮ ก่อนรุกกระชับสัมพันธ์ไทย แน่นเเฟ้น หวังเปิดทาง นทท.ทะลักเข้าดินแดนวังโบราณ

25 ตุลาคม 2022
322   0

‘เว้’ เปิดมุมมองเมืองท่องเที่ยวใหม่ จ่อขึ้นแท่นเขตปกครองพิเศษ อันดับ 6 ของแดนลุงโฮ ก่อนรุกกระชับสัมพันธ์ไทย แน่นเเฟ้น หวังเปิดทาง นทท.ทะลักเข้าดินแดนวังโบราณ

วิภาณฏา กุลสุจริต นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวไทย TFTTA พร้อมคณะบริหาร รวมถึงสื่อมวลชน และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวนกว่า 30 คน ได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาพร้อมดูงานเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในเชิงลึกที่ เมืองเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยมี MR Hoàng hải Minh รองผู้ว่าราชการจังหวัดเว้ Mr Nguyễn văn Phúc ผู้อำนวยการ กรมการท่องเที่ยวจังหวัดเถื่อเทียนเว้ Mr.Dinh Manh Thang นายกสมาคมการท่องเที่ยวเถื่อเทียนเว้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สืบเนื่องจากผู้บริหารเมืองเว้ ได้มองเห็นถึงศักยภาพของเมือง จึงขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายราชการและเอกชน เพื่อดำเนินการผลักดันให้เว้ เตรียมขึ้นแท่นเป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

Mr.Hoang รองผู้ว่าการเมืองเว้ เผยว่า ที่ผ่านมา เมืองเว้เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างมาก แต่ยังคงยึดหลักความเป็นดินแดนแห่งศิลปะ วัฒนธรรมโบราณ รวมถึงความงดงามและยิ่งใหญของเมืองหลวงเก่า เมืองสุดท้ายแห่งราชวงศ์ ไว้อย่างเหนียวแน่น พร้อมกับรักษาความสงบ และปลอดภัยอย่างที่สุดไว้

รองผู้ว่าการเมืองเว้ เผยต่อว่า ขณะนี้เรามั่นใจว่ามีความพร้อมโดยในเบื้องต้นได้เร่งเปิดเส้นทางบินตรง “ฟู้บ่าย” – กรุงเทพฯ ให้สามารถ รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากได้ โดยครั้งนี้ เราได้เหมาลำเครื่องบิน นำกลุ่มผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน จากไทย บินตรงจากกรุงเทพฯ เข้าสู่เมืองเว้ เป็นคณะแรก เพราะที่ผ่านมา เรามองเห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพสูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนาม มายาวนาน ดังนั้นจึงเริ่มต้นประสานผ่านสมาคมธุรกิจการค้าฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจในทุกด้านต่อไป

ภาพ / ข่าว #สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวไทย (TFTTA)