บันเทิง-วาไรตี้ » เทรนดี้ C2 เที่ยวย้อนยุคผ่านข้าวของเครื่องใช้ในอดีต แหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนชอบถ่ายรูป @ศตวรรษสยาม ความทรงจำแห่งความสุข

เทรนดี้ C2 เที่ยวย้อนยุคผ่านข้าวของเครื่องใช้ในอดีต แหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนชอบถ่ายรูป @ศตวรรษสยาม ความทรงจำแห่งความสุข

15 ธันวาคม 2022
140   0

เทรนดี้ C2 เที่ยวย้อนยุคผ่านข้าวของเครื่องใช้ในอดีต แหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนชอบถ่ายรูป @ศตวรรษสยาม ความทรงจำแห่งความสุข

กองตลาดภาคกลาง ททท. จัดเฟมทริปสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวฯ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภูมิภาคภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565

@ราชบุรี ที่แนะนำคือ ‘ศตวรรษสยาม’ หนึ่งศตวรรษแห่งความเป็นสยามมีความประทับใจและความทรงจำหลายๆสิ่ง หลายๆอย่าง ทั้งที่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรม การได้ย้อนคิดถึงอดีตกาลของเราที่ผ่านมาช่วยให้เรามีความรัก และรักษ์ในวัฒนธรรมของเรา และทุกครั้งที่ย้อนคิดถึงอดีตก็มักจะเจือไปด้วยความสุขทุกผู้คน สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกระบวนการ Modernization ซึ่งเกิดในช่วงทศวรรษที่ 2440 หรือในสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงจากสังคมน้ำหรือสังคมจารีตมาเป็นสังคมบกหรือสังคมศิวิไลซ์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นอย่างมีรูปแบบและมีการวางผังโดยความร่วมมือของชาวต่างชาติ การพัฒนาสยามมาเป็นสังคมบกเป็นรูปธรรมชัดเจนในทศวรรษที่ 2460 หรือในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยได้มีการตั้งโรงไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยโดยบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดนั่นเอง การมีโรงไฟฟ้าส่งผลให้เกิดธุรกิจและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบก็เข้ามาครอบงำประเทศของเรานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถัดมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ยังมีรูปแบบสังคมจารีตให้เป็นสังคมศิวิไลซ์ ถึงขนาดสั่งการให้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในเวลาต่อมา

. . ศตวรรษสยาม เป็นแหล่งรวบรวมอดีตกาลในยุคหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความพยายามผลักดันให้คนไทยปรับปรุงตัวเองที่มีความคุ้นเคยกับสังคมจารีต ไปสู่สังคมศิวิไลซ์ ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฎให้เห็นได้ใน 3 สัญญาลักษณ์สำคัญของศตวรรษสยามกล่าวคือ รูปแบบสังคมน้ำที่จำลองให้เห็นในบริเวณอุโมงค์มะพร้าว รูปแบบช่วงการเปลี่ยนแปลงสังคมน้ำมาเป็นสังคมบกในทศวรรษ 2460 ที่จำลองให้เห็นด้วยบ้านไทยทรงปั้นหยา และรูปแบบสังคมศิวิไลซ์ที่จำลองให้เห็นด้วยตึกฝรั่งแห่งศตวรรษสยาม . .

ผู้ก่อตั้ง : ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีธรณี ได้รับปริญญาเอก (ด๊อกเตอร์ออฟเทคนิคอลไซนส์) ทางวิศวกรรมธรณี โดยส่วนตัวเขามีความสนใจต่อสิ่งของเครื่องใช้ในยุคเก่าก่อน ซึ่ง อาจเรียกได้ว่า เป็นสมบัติอันมีค่าของอดีต เพราะจะไม่มีการผลิตมันขึ้นมาสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบดั้งเดิม อีกแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหลือน้อยลงในปัจจุบัน ในขณะที่มันเป็นสิ่งสะท้อนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนรุ่นก่อนๆ ..ฯลฯ..

245 Moo 6, Ta Luang  Damnoen Saduak, Ratchaburi 70130, Thailand.
TEL :  083 067 9550    Fb: ศตวรรษสยาม

 

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อถการท่องเที่ยว #อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส #เทรนดี้C2ภาคกลาง #365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน