เกษตร-เทคโนโลยี » สมาคมประมงสมุทรสาคร และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง 22 จังหวัดทั่วประเทศ ร้อง ส.ส.จอมขวัญ ขอให้ช่วยผลักดันกฎหมายประมงผ่านสภาวันนี้

สมาคมประมงสมุทรสาคร และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง 22 จังหวัดทั่วประเทศ ร้อง ส.ส.จอมขวัญ ขอให้ช่วยผลักดันกฎหมายประมงผ่านสภาวันนี้

9 กุมภาพันธ์ 2023
196   0

สมาคมประมงสมุทรสาคร และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง 22 จังหวัดทั่วประเทศ ร้อง ส.ส.จอมขวัญ ขอให้ช่วยผลักดันกฎหมายประมงผ่านสภาวันนี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.ที่รัฐสภา

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวประมงจากสมาคมประมงสมุทรสาคร และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายประมง 22 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจับสัตว์น้ำ ปัญหาแรงงาน ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ปัญหาข้อกฎหมายประมงที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต้องแบกรับโทษสูงเกินไปจนขาดความเป็นธรรม ทั้งเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพื้นบ้าน ส่งผลกระทบให้อาชีพประมงสูญเสียรายได้ จึงเดินทางมาเรียกร้องให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พศ… ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้

โดยขอให้ ส.ส.ทุกคนทุกพรรคเข้าร่วมประชุม และลงมติรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ส.ส.จอมขวัญ ในฐานะ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนเมืองประมง มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพประมง ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน จึงได้ประสานกับนายอรรถกร ศิริลัทยากร เลขาวิปพรรคร่วมรัฐบาล จากนั้นได้พูดคุยชี้แจงให้พี่น้องชาวประมงรับทราบว่า การประชุมวิปพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 ทางพรรคร่วมรัฐบาลมีมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 25 คน สัดส่วน ครม.5 คน ส.ส.20 คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พรก.ประมง พ.ศ.2558

“สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ จะสามารถลงมติได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของ ส.ส.ทุกคนทุกพรรค ส่วนตัวดิฉันเองจะเข้าร่วมประชุม และจะลงมติรับหลักการแน่นอน” ส.ส.จอมขวัญ กล่าว