บันเทิง-วาไรตี้ » จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ กระจายรายได้แก่ประชาชนลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ กระจายรายได้แก่ประชาชนลพบุรี

10 กุมภาพันธ์ 2023
482   0

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ คึกคัก

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ กระจายรายได้แก่ประชาชนลพบุรี

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง พระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท.,นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. และนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการททท. สำนักงานลพบุรี พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมในพิธี และชมการแสดงต่างๆภายในงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

 

นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั้น ใน 1 ปี มี เพียง 1 ครั้งที่จังหวัดลพบุรี เปิดวังให้เที่ยว 10 วัน 10 คืน จึงขอเชิญชวน “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” มาเที่ยวงานระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงต่างๆ สะท้อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบสานจารีตประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีการใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอย่างมาก