บันเทิง-วาไรตี้ » ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ เส้นทาง ‘วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ เส้นทาง ‘วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย

26 กุมภาพันธ์ 2023
436   0

โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์
เส้นทาง ‘วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

ททท. จับมือ อว. และหอการค้าไทย นำร่องท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านเส้นทางแห่งสายน้ำ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25 – 26 ก.พ.นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหอการค้าไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

 

จัดกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูงต่อเนื่อง พาย้อนรอยประวัติศาสตร์สัมผัสเส้นทางวิถีแห่งสายน้ำ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

โดยกิจกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์นำร่องคุณภาพสูง เส้นทางอยุธยา “วิถีชาวน้ำแห่งอยุธยา” นับเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์” หลังได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีจากการนำร่องเส้นทางแรก “สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ของทวารวดี” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ที่ผ่านมา ด้วยการผนึกกำลังของทั้ง 3 หน่วยงานที่มุ่งดำเนินการให้สอดรับกับหมุดหมายการพัฒนาประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นคุณค่าและความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ และการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สนใจรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการเป็นชาติไทย

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์อยุธยานำร่องคุณภาพสูง ผู้ร่วมเดินทางจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าแบบเชิงลึกด้านประวัติศาสตร์ของไทยจากการไปเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมัยอยุธยาอย่างใกล้ชิด ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศวิถีแห่งสายน้ำของแม่น้ำป่าสัก เยี่ยมชมโบราณสถาน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามและพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าตลอดการเดินทาง อันได้แก่

วัดพิชัยสงคราม

วัดใหม่ประชุมพล

ปราสาทนครหลวง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม

ป้อมเพชร

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โรงโขน

และหมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ ททท. คาดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นี้จะสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน

อาหาร การแต่งกาย สถาปัตยกรรม เทศกาลงานประเพณี ตลาดการค้าท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป


#AmazingThailand #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
#เทรนดี้C2ภาคกลาง #สานฟ้า #สมุทรโคจร #อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว #365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน