เกษตร-เทคโนโลยี » ‘กานา’ หารือสภาเกษตรเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาต่อยอดเกษตรกรเพาะปลูกยั่งยืน

‘กานา’ หารือสภาเกษตรเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาต่อยอดเกษตรกรเพาะปลูกยั่งยืน

17 มีนาคม 2023
359   0

‘กานา’ หารือสภาเกษตรเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาต่อยอดเกษตรกรเพาะปลูกยั่งยืน

กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นำคณะเข้าพบประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาด้านเกษตร พัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรชาวกานาเพาะปลูกยั่งยืน


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทางสถานกงสุลสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย

โดย ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นำคณะทำงานจากสาธารณรัฐกานา โดยมี H.E. Mr. Addo Yaw Frimpong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกานา H.E. Mrs. Florence Buerki Akonor เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และคณะ

เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารของ สกช.ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การเข้าพบหารือครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร อีกทั้งแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวกานา เพื่อเป้าหมายในการเพาะปลูกที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐกานาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น