ข่าวประชาสัมพันธ์ » CMG ASIA-PACIFIC จัดสัมมนา “ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ณ ประเทศไทย”

CMG ASIA-PACIFIC จัดสัมมนา “ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ณ ประเทศไทย”

17 มีนาคม 2023
78   0

CMG ASIA-PACIFIC จัดสัมมนา “ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ณ ประเทศไทย”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 -16.20 น.สำนักงานเอเชียแปซิฟิก สถานีวิทยุโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG ASIA-PACIFIC ) จัดการสัมมนาเรื่อง “ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและโอกาสใหม่ของโลก ณ ประเทศไทย” ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คุณเลี่ยวลี่ รองผอ.สํานัก งานเอเชียแปซิฟิกของ CMG

กล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคมโลกเข้าใจเส้นทางการพัฒนาของประเทศจีนหลังการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคม 2565 และการประชุมสองสภาของประเทศจีนเมื่อต้นเตือนมีนาคมนี้

จากนั้น ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ “ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนและความร่วมมือไทย-จีนทางด้านนวัตกรรม” และ ดร.วิรุพห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน ปาฐกถาพิเศษ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีน”

 

นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

กล่าวปาฐกถาพิเศษ”ความทันสมัยแบบอัตลักษณ์จีนในสายตาสื่อมวลชนไทย” ทั้งนี้ ในเวทีสัมมนายังเปิดให้ผู้ร่วมฟังสัมมนาชักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง