บันเทิง-วาไรตี้ » พช. ชวนเที่ยวงาน “OTOP ภูมิภาค 2566” นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา ช้อป ชม ชิมอิ่มใจในที่เดียว กระจายความสุขใน 5 จังหวัด

พช. ชวนเที่ยวงาน “OTOP ภูมิภาค 2566” นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา ช้อป ชม ชิมอิ่มใจในที่เดียว กระจายความสุขใน 5 จังหวัด

29 มีนาคม 2023
282   0

พช. ชวนเที่ยวงาน “OTOP ภูมิภาค 2566” นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา ช้อป ชม ชิมอิ่มใจในที่เดียว กระจายความสุขใน 5 จังหวัด ตั้งแต่ เม..-.. 66 เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย คาดสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท