ท่องเที่ยว » สธทท. ประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้นายกฯ กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ทำงานต่อ วาระ 2566-2568

สธทท. ประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้นายกฯ กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ทำงานต่อ วาระ 2566-2568

14 มิถุนายน 2023
3228   0

สธทท. ประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้นายกฯ กันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ทำงานต่อ วาระ 2566-2568

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม แกรนด์พาโนรามา ช้ัน 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565

บรรยากาศ ภายในงานมีบุคลากรวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานกรุงเทพมหานคร

คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว , นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนสายท่องเที่ยว เศรษฐกิจสังคม ร่วมงานคึกคัก


นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้สัมภาษณ์ หลังทราบผลการเลือกตั้ง ว่า
“สมาคมฯ ยังคงห่วงใยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หลังสถานการณ์โควิด เรื่องสิ่งแวดล้อม รากเหง้าวัฒนธรรม สุขอนามัย สิทธิประโยชน์ คุณภาพ ความปลอดภัย การตลาดและประชาสัมพันธ์ นี้คือสิ่งที่สมาชิกผู้ประกอบการทุกรายต้องทำ ผมทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องบูรณาการ ร่วมมือกันทำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”

#สธทท
#TTPA
#สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
#กรมการท่องเที่ยว
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย