ท่องเที่ยว » TAT NEWS : ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14

TAT NEWS : ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14

27 กันยายน 2023
247   0

TAT NEWS : ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กทม. วันที่ 27 กันยายน 2566

5 ประเภทรางวัล ได้แก่
– ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
– ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
– ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
– ประเภทรายการนำเที่ยว
– ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

โดยมีผู้ได้รับรางวัลได้แก่
– รางวัลประเภท Thailand Tourism Gold Awards (ยอดเยี่ยม) จำนวน 76 ราย
– รางวัล Thailand Tourism Silver Awards (ดีเด่น) 169 ราย
– เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 99 ราย
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Gold Awards ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ได้รับมอบรางวัล Hall of Fame 9 ราย

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismawards
#ThailandTourismAwards