เกษตร-เทคโนโลยี » กระทรวงเกษตรฯ โดย อ.ต.ก. จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ต.ค. 66 นำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

กระทรวงเกษตรฯ โดย อ.ต.ก. จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ต.ค. 66 นำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

5 ตุลาคม 2023
156   0

AGRICULTURE TODAY : กระทรวงเกษตรฯ โดย อ.ต.ก. จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ต.ค. 66 นำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เข้าร่วม ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า การจัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตด้านการตลาด โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง สร้างโอกาสเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และกระตุ้นความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างมากให้อยู่ดีมีสุข มีรายได้อย่างมั่นคง พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับด้านการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อผลักดันสินค้าที่ผ่านการคัดสรรจากเกษตรกรกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการตลาดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในการยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร รวมถึงเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ดำเนินงานโครงการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สร้างช่องทางการจำหน่าย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม “สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรม ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ซึ่งสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้า อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผัก ผลไม้สด และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ จำหน่ายในราคาพิเศษ เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช , ทุเรียน จังหวัดปราจีนบุรี พริกแกง จังหวัดสงขลา ,พืชผักสวนครัว จังหวัดราชบุรี , สับปะรดห้วยมุ้น จังหวัดอุตรดิตถ์ และกาแฟโรบัสต้า จังหวัดชุมพร เป็นต้น