ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดรับสมัคร หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่1 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 (หลักสูตร กยพช.รับรอง)

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่1 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 (หลักสูตร กยพช.รับรอง)

18 ตุลาคม 2023
123   0

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่1 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 (หลักสูตร กยพช.รับรอง)

โดยอบรมวันที่ 2,3,9,16 และ 23 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

วิทยากรประกอบด้วย
▫️ท่านสรวิศ ลิมปรังษี
▫️ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย อริยนันทกะ
▫️อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
▫️ดร.อภิญญา ดิสสะมาน
▫️ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์
▫️ดร.ศุภกิจ แย้มประชา
▫️อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์
▫️อาจารย์นพพร โพธิรังสิยากร
▫️ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

สามารถสมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
FB: LawPridiDPU
EMAIL: lawpridi@dpu.ac.th
Tel: 0-2954-7300 ต่อ 279,271,641