บันเทิง-วาไรตี้ » 5th River Festival @Kampong Chhnang Province Cambodia กัมพูชา จัดงานเทศกาล แม่น้ำ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกัมปงชนัง

5th River Festival @Kampong Chhnang Province Cambodia กัมพูชา จัดงานเทศกาล แม่น้ำ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกัมปงชนัง

17 มีนาคม 2019
517   0


ที่จังหวัดกำปงชนัง ราชอาณาจักรกัมพูชา

จัดงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ มีนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมข้าราชการระดับบริหารและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เจ้าภาพจัดงานเทศกาลแม่น้ำในปีนี้ ในจังหวัดกำปงชนังตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 17 มีนาคมภายใต้แนวคิดของแม่น้ำที่เชื่อมโยงความสงบสุขผู้คนและการท่องเที่ยว

การประชุมเตรียมการสำหรับเหตุการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว H.E ดร. ทองคอน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถทุกระดับทำงานอย่างหนักเพื่อจัดงานเทศกาลแม่น้ำสายที่ 5 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยเฉพาะ มันจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวและความยั่งยืนการในให้บริการด้านสุขาภิบาลและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

เทศกาลแม่น้ำครั้งแรกในจังหวัดกำปงชนังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬารวมถึงการปลูกต้นไม้การสัมมนาการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เขมรและงานแสดงสินค้าต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว H.E. ดร. ทอง คอน ประชุมตรวจเตรียมการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

 

ดร.แซม แคมโบเดีย Dr.Sokrethya Sok l Ph.D รัฐมนตรีช่วยฯ เข้าร่วมงานด้วย


กระทรวงการท่องเที่ยว H.E. ดร. ทอง คอน
กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพของบริการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนปกป้องมรดกทางธรรมชาติของพวกเขา

เทศกาลแม่น้ำในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมแม่น้ำ: การเชื่อมโยงสันติภาพผู้คนและการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปีนี้

เทศกาลแม่น้ำครั้งที่ 5 มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬารวมถึงการปลูกต้นไม้การสัมมนาการท่องเที่ยวและการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เขมรและงานแสดงสินค้า


เทศกาลริมแม่น้ำจัดขึ้นทุก ๆ ปีโดยการหมุนเวียนของจังหวัดชายฝั่ง สี่เทศกาลแรกของแม่น้ำได้รับการเฉลิมฉลองใน จังหวัดกระแจะ ในปี 2015 จังหวัดกำปงจามในปี 2016 จังหวัดสตึงเตร็งในปี 2017 และจังหวัดกันดาลในปี 2018

บรรยากาศในงาน มีท่าน ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เกียรติร่วมงานนี้ด้วย

รายงานพิเศษ :สมาร์ทนิวส์ออนไลน์

5th River Festival 2019
in Kampong Chhnang Province Cambodia

Cambodia hosted this year’s River Festival in Kampong Chhnang province from March 15 to 17 under the theme of river links peace, people and tourism.

When convening a preparatory meeting for the event, Minister of Tourism H.E. Dr. Thong Khon encouraged all competent officials at all levels to work hard in hosting the 5th River Festival that contributing significantly to promoting tourism and economy especially of the province.
It would be a good opportunity to build public awareness of green and sustainable tourism, sanitary service provision and diversification of products, he added.
The first-ever River Festival for Kampong Chhnang province featuring cultural and sporting activities, as well as tree planting, seminars, tourism and Khmer product exhibitions and trade fairs.

Minister of Tourism H.E. Dr.Thong Khon in a preparatory meeting on 16 March 2019 with the provincial authorities and

Dr.Sokrethya Sok l Ph.D Under Secretary of State /Ministry Tourism Cambodia Attend this ceremony too.

from Marh. 15 to 17.
The Ministry of Tourism H.E Dr. Thong Khon
said the event would help enhance the quality of local tourism services and inspire people to protect their natural heritage

This year’s River Festival was held under the theme River: Connecting Peace, People and Tourism.
Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen presided over the opening ceremony of this annual festival successfully.

The 5th River Festival featuring cultural and sporting activities, as well as tree planting, seminars, tourism and Khmer product exhibitions and trade fairs.


River Festival has been organised every year on a rotation basis by the riparian provinces. The first four River Festivals were celebrated in Kratie in 2015, Kampong Cham in 2016, Stung Treng in 2017, and Kandal in 2018

The atmosphere at the event was Mr. Panyarak Poolsup, Ambassador of Thailand to Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. To honor this event too.

Smartnews online report