ท่องเที่ยว » ททท. แถลงทิศทางการตลาด ปี 2563 เนื่องในโอกาส ครบ 60 ปี ก่อตั้งหน่วยงาน วางเป้าหมายชัดเจน รักษาตำแหน่ง 1 ใน 6 ของโลก เป็นประเทศที่สร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว

ททท. แถลงทิศทางการตลาด ปี 2563 เนื่องในโอกาส ครบ 60 ปี ก่อตั้งหน่วยงาน วางเป้าหมายชัดเจน รักษาตำแหน่ง 1 ใน 6 ของโลก เป็นประเทศที่สร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว

9 กรกฎาคม 2019
806   0

ททท. แถลงทิศทางการตลาด ปี 2563 เนื่องในโอกาส ครบ 60 ปี ก่อตั้งหน่วยงาน วางเป้าหมายชัดเจน รักษาตำแหน่ง 1 ใน 6 ของโลก เป็นประเทศที่สร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว


8 กรกฎาคม 62 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บางกอก  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ของ ททท. ปี 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ ททท. ผู้บริหารของภาครัฐ ภาคเอกชนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ททท. เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงได้รับความไว้วางใจ  โดย ททท. ประเมินตัวเลขการเติบโตของปริมาณ และรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2562 ซึ่งยังคงมีอัตราที่น่าพอใจ   โดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ

ทั้งนี้  การจัดทำทิศทางการตลาด ปี 2563 นี้ ททท.   ยังได้นำจุดแข็งของประเทศ ที่สะท้อนจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเป็นแนวทางหลักในการทำการตลาด    เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  อีกทั้ง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร ที่ ททท. ต้องก้าวให้ทันและนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งในปี 2563 ททท. จะผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมในทุกช่องทาง    เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักในวงกว้าง   เพื่อให้มั่นใจในสินค้าและบริการที่ ททท. นำเสนอด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบการเดินทาง  โดยไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมและสังคม
ททท. จะเดินหน้าการนำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์    มีกระบวนการพัฒนา    ต่อยอด   เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้นวัตกรรม   ทีผสมผสานกับเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น    กับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่   ที่รักและต้องการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ให้มีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ท้องถิ่นต้องการ   เพื่อสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป

นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ททท. ได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงและที่ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าราคา โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกและสรรหาสินค้าและบริการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม           นอกจากนี้ ททท. ยังได้มีแนวทางในการคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย โดยตลาดต่างประเทศ เน้นการเจาะกลุ่มคุณภาพรายกลุ่ม (Segment) ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา   โดยจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายร่วมของภูมิภาค ทั้งนี้ จะมุ่งเจาะและขยายตลาดคนไทยให้ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานตลาดใหม่ ๆ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดกรุงเทพฯ มากจนเกินไป รวมทั้ง แก้ปัญหาเรื่องการแย่งตลาดกันเอง อีกด้วย

สำหรับแนวทางการสื่อสารการตลาดในปี 2563 นั้น ในตลาดต่างประเทศ คือ Amazing Thailand
ที่ยังคงใช้ Working Concept “Open to the New Shades” ที่เนื้อหามุ่งเน้นให้การนำเสนอประสบการณ์
ที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจจากประสบการณ์จริงและเกินความคาดหมาย ที่นักท่องเที่ยวมีต่อประเทศไทย     โดยจะจัดทำชุดโฆษณาจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ตลาดในประเทศ คือ amazing ไทยเท่ ภายใต้ Working Concept “เมืองไทยสวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์” โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มความสนใจ หรือข้ามกลุ่มลูกค้า กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยมีความสนุก ความสุข

ทั้งนี้ ในปี  2563 ยังเป็นโอกาสที่ ททท. จะครบ 60 ปี ในการก่อตั้งหน่วยงาน จึงได้ทำแคมเปญตามแนวคิด “ก้าวต่อไป เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน” มุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ พนักงาน ททท. ประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว  อาทิ ตลาดต่างประเทศ มีแนวคิดจัดทำ “Amazing Thailand Week” ผ่านการทำงานของ สำนักงาน ททท. สาขาต่างประเทศทุกแห่งทั่วโลก   โดยร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วน   กระตุ้นความสนใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาเมืองไทยเพิ่มเติม    ผ่านการดำเนินงานรูปแบบที่หลากหลาย    เพื่อให้ทุก Touch point มีเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์   สำหรับตลาดในประเทศ มีแนวคิดจัดทำ “โครงการ 60 เส้นทางความสุข @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์” กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี   โดยจุดหมายปลายทางจะเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักและรอง ไปจนถึงชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับ

นายยุทธศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ททท. ได้วางเป้าหมายเชิงการตลาดในปี 2563 ไว้อย่างชัดเจน ในการรักษาตำแหน่งประเทศที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก  สร้างรายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 3.71 ล้านล้านบาท และเพิ่มเป้าหมายด้านการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว   ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
#www.tiewthaietc.com
#www.smartnews.online

Admin : Tel.0909741714