ท่องเที่ยว » เปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 @ร้อยเอ็ด ททท.สานต่อวิถีเกษตร ส่งเสริมท่องเที่ยว

เปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 @ร้อยเอ็ด ททท.สานต่อวิถีเกษตร ส่งเสริมท่องเที่ยว

24 พฤศจิกายน 2018
1674   0

ร้อยเอ็ด เปิดเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2561


ณ บริเวณศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก พร้อมนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท. ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และเกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด และข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ให้ทั่วโลกได้รู้ถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิโลก

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก และต้นแบบของการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยนวัตกรรม โดยแนวคิดการจัดงานครั้งนี้คือ การตลาดและนวัตกรรมนำการผลิต รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตำนานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ การเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศและต่างประเทศทุกช่องทาง ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด คือการตั้งเป้าเป็น เมืองหลวงข้าวหอมมะลิโลก เนื่องจากร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุด โดยถูกจัดอันดับให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก แบบเกรดซูเปอร์พรีเมียม เศรษฐกิจของร้อยเอ็ดทุกวันนี้ โดยหลักมาจากการค้าข้าวแทบทั้งสิ้น ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) มูลค่าตลาดข้าวหอมมะลิภาคอีสาน มีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาท คาดว่าในปีนี้ตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้งสนเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเป็นงานระดับชาติ ชูนวัตกรรมข้าวหลายมิติ และงานนี้ Alibaba ร่วมออกบูธด้วย

นายวันชัย คงเกษม กล่าวว่า “ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นสายพันธุ์ข้าวที่เป็นหนึ่งในโลก แบบไม่มีใครปฏิเสธได้ เรียกได้ว่าอร่อยและอยู่ในใจคนทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติสองประการ คือ ลักษณะความนุ่มของข้าว และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก จนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI”

ด้านนายสมชาย ชมภูน้อย กล่าวว่า “ตำนานเรื่องราว ข้าวหอมมะลิโลกทุ่งกุลา กับขนบธรรมเนียมประเพณี พื้นถิ่น สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว เข้ามาในพื้นที่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หน้าหนาวนี้
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดทิศทางการส่งเสริมการตลาดเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) โดยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป ททท. ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อสร้างให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่า เกิดความประทับใจ เกิดความรัก และความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น”

ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรองอีสาน “Amazing ไทยเท่”#COOLอีสาน
แบบลึกซึ้งถึงประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) เน้นการเดินทางที่ได้เข้าไปเรียนรู้ไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน ภูมิปัญญา ที่หยิบยกความเป็น นำเสนอรูปแบบเชิงวัฒนธรรมอาหาร หยิบยกความอร่อยของอาหารในท้องที่ รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยวตามวิถีถิ่น ฮีต สิบสอง คองสิบสี่ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี ที่เพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้โดยการบอกเล่าและส่งต่อประสบการณ์


สอบถามรายละเอียดท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวอีสาน.com หรือ TAT contact center 1672 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส
#amazingไทยเท่
#coolอีสาน
#tiewthaietc.com
#smartnews.online
#missionthailand.online
#tourismnewsthailand