ท่องเที่ยว » ปั่นปันรัก พักเมืองรอง Green Season @อุดรธานี สีสัน สายฝน คนปั่นชุ่มฉ่ำ

ปั่นปันรัก พักเมืองรอง Green Season @อุดรธานี สีสัน สายฝน คนปั่นชุ่มฉ่ำ

13 สิงหาคม 2019
278   0

ณ จุดปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวปั่นปันรักพักเมืองรอง” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม2562 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานี

นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว 

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน) บรรยากาศก่อนเริ่มงานมีฝนตกโปรยปรายก่อนเริ่มกิจกรรมทำให้บรรยากาศหลังฝนตกเย็นสบายโดยใช้จุดสตาร์ทและจุดFinish ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ทะเลสาบกลางใจเมืองอุดรธานี 

นักปั่นแวะพักจุดท่องเที่ยวจุดที่ 1 ที่วัดป่าบ้านตาดหรือชื่อที่เป็นทางการว่าวัดเกษรศีลคุณที่เคยเป็นที่พำนักของพระอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตามหาบัวสถานที่แห่งนี้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะคำสอน ของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นอนุสรณ์สถานที่เก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอนรวมทั้งเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรมถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

หลังจากนั้นปั่นไปแวะจุดท่องเที่ยวจุดที่ 2 คือเมืองเก่าบริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี พักถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรำลึกความหลังและความสวยงามของสถานีรถไฟแห่งประวัติศาสตร์สายตะวันออกเฉียงเหนือสถานีรถไฟเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ของจังหวัดอุดรธานี ที่ตัวอาคารใหม่สร้างขึ้นได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัวในการบริจาคเงินสร้างตัวอาคาร 

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นการช่วยขานรับนโยบายของทางรัฐบาลและของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เพราะว่าอุดรธานีก็เป็นหนึ่งในเมืองรองซึ่งมีสถิติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก เพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว ที่สำคัญคือเราอยากจะให้ข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถูกส่งไปยังประเทศจีนเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านมาทราบว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวประเทศไทยกว่า 10 ล้านคนถ้าเขาได้เห็นข่าวสารจากจังหวัดอุดรธานี ก็น่าจะมีผลในการดึงดูดให้ชาวจีนมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี เพิ่มมากขึ้นด้วยครับนายชัยวัฒน์กล่าว

นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ว่าวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนองนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์เมืองรองให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองรองเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบยั่งยืน การปั่นจักรยานนอกจากจะเป็นกีฬาและการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้ว การมาร่วมปั่นจักรยานในโครงการนี้จะได้สัมผัสวิถีชุมชนชม ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น รอยยิ้มและความเป็นกันเองของคนในพื้นที่ นอกจากนี้นักปั่นทุกท่านยังได้มีส่วนร่วมกันสร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ชุมชนผู้ด้อยโอกาสถือว่าเป็นการทำสิ่งดีๆร่วมกันในแบบ Traveling Exprerience และ CSR เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport Tourism 

 

สำหรับกิจกรรมที่ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวได้ร่วมครั้งนี้คือเรื่องของนักปั่นขึ้นกล้องซึ่งกรรมการของชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวทุกคนเป็นกรรมการตัดสินสำหรับนักปั่นขึ้นกล้องประจำปีจะมีเงินรางวัลมูลค่าถึง 100,000 บาทจาก HAHA RICH โดยจะทำการสุ่มจับฉลากในจังหวัดสุดท้ายของปีแล้วในแต่ละสนามก็จะมีรางวัลประจำสนามด้วยครับ” 

 

ขณะที่นายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมในภาคเอกชนกล่าวว่ามีความยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมดีๆปั่นปันรักพักเมืองรองนี้ซึ่งสนามนี้ก็เป็นสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีสถานที่ ที่น่าศึกษาและน่าสนใจซึ่งเป็นพันธกิจที่วิริยะฯ เองก็มีนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้านนี้ 

วิริยะประกันภัยนอกจากสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันแล้วยังมอบในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักปั่นในกิจกรรมนี้ทุกท่านโดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) ทุนประกัน 100,000 บาทให้นักปั่นทุกท่านอีกด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักปั่นทุกท่านจะได้พบได้เจอสิ่งดีๆ ของจังหวัดอุดรธานีและมีความสุขในการปั่นในกิจกรรมครั้งนี้ครับ

หลังจากนักปั่นฯ ได้ปั่นเข้าสู่จุด Finish ทะเลสาบใจกลางเมืองอุดรฯแล้วได้ร่วมประทานอาหารและประทับตราสนามพาสปอร์ตปั่นปันรักพักเมืองรองเพื่อเก็บสถิติในโครงการนักปั่นขึ้นกล้องพิชิตเงินรางวัล 100,000 บาทโดยจะมีการมอบรางวัลนักปั่นขึ้นกล้องให้กับผู้ที่ลงทะเบียนและมีประสบการณ์ปั่นได้มากที่สุดภายในปีนี้ ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จะเป็นกรรมการตัดสินทำการสุ่มจับฉลากในสนามสุดท้าย ปลายปี นี้

โดยสนามนี้ คุณอรวรรณ เหม่นแหลม กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวมอบรางวัลนักปั่นขึ้นกล้องชายให้แก่ คุณนพดล มานะพิมพ์ และคุณยงยุทธ ผู้พัฒน์ กรรมการบริหารชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอบรางวัลนักปั่นขึ้นกล้องหญิงให้แก่ คุณโชติกา  มุทธามรกต ทั้งสองท่านคือผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็นนักปั่นขึ้นกล้องประจำสนามที่ 6 จังหวัดอุดรธานี

คุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมปั่นปันรักพักเมืองรองให้ทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจำนวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายธนศักดิ์ วงษ์เสียงดัง และเด็กชายจิรัฐติกุล ศิริสุวรรณเวช รับมอบด้วยการประสานงานจากผู้ประกาศข่าวรายการเช้านี้ที่อุดรธานีดำเนินรายการโดยคุณรัชนีย์ ไชยวาสและคุณปานิชาต์ สีมาวุธ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดจังหวัดอุดรธานี ระบบFm105.75Mhz และระบบAm774Khz สังกัดกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พร้อมร่วมกิจกรรม Lucky Draw ครั้งนี้แจกรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯอุดรธานีอีก 4 รางวัลจากสายการบินนกแอร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จากผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมปั่นปันรักพักเมืองรองสนามอุดรธานีได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, สายการบินนกแอร์, เกลินคอลลาพลัสคิวเท็น(Kaelyn Colla plus Q10), น้ำผลไม้ดอยคำ

  

สำหรับการจัดกิจกรรมปันปันรักพักเมืองรองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยและเพื่อให้นักปั่นจะได้รับประสบการณ์Traveling / Experience / CSR ในรูปแบบSport Tourism ถือเป็นสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้งทางไลฟ์สไตล์และทางเศรษฐกิจอีกด้วยสำหรับสนามต่อไปคือจังหวัดลพบุรีในวันที่22 กันยายน2562 นักปั่นท่านใดที่สนใจให้ติดตามและสมัครได้ที่เฟสบุคPageFacebook ปั่นปันรักพักเมืองรองเพจเดียวเท่านั้น