ข่าวทั่วไทย » มติ 9-0 แบน 3 สารพิษ “มนัญญา” ลั่น ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต มีผลวันที่ 1 ธ.ค.นี้ เกษตรกร ผู้บริโภค พ้นภัย

มติ 9-0 แบน 3 สารพิษ “มนัญญา” ลั่น ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต มีผลวันที่ 1 ธ.ค.นี้ เกษตรกร ผู้บริโภค พ้นภัย

7 ตุลาคม 2019
524   0

คณะทำงาน 4 ฝ่ายมีมติ 9-0 แบน 3 สารพิษ “มนัญญา” ลั่น ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย ห้ามผลิต มีผลวันที่ 1 ธ.ค.นี้ เกษตรกร ผู้บริโภค พ้นภัย 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า “ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และ ผู้บริโภค (4 ฝ่าย) กรณีการยกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 สาร ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และ ไกลโฟเซต นั้น ที่ประชุมมติ 9 ต่อ 0 ให้แบน 3 สารชนิด โดยจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาให้สารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 ไปเป็นบัญชีประเภทที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 จะเป็นผลให้ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต นับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ที่จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์ให้กับสุขภาพคนไทย”

โดยหลังจากนี้ จะนำมติดังกล่าวส่งให้กรรมการทุกคนลงนามรับผลประชุม เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ภายใน 1-2 วัน

วันนี้ ในฐานะที่ผู้บังคับบัญชา ให้ตั้งคณะทำงานชุดนี้เพื่อพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ และหลังจากนั้น นำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเดิมมีกำหนดประชุมวันที่ 27 ต.ค. แต่เมื่อคณะทำงาน 4 ฝ่าย มีข้อยุติในวันนี้ คาดว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย อาจเลื่อนการประชุมชี้ขาดขึ้นมาได้เร็ว จากกำหนดเดิม

นอกจากนี้ นางสาวมนัญญา ยังยืนยันว่า ไม่มีนายทุนรายใหญ่ที่จะรอนำเข้าสารทดแทนตัวใหม่ เข้ามาในประเทศไทย ตามที่มีการกล่าวหาว่า พรรคภูมิใจไทย เตรียมเปิดทางให้นายทุนพรรค นำสารเข้ามาดังกล่าว เพราะต้องมีระยะการพิสูจน์พิษวิทยาและการขออนุญาตทำตามกฎหมายของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องเจ้าสัวนำเข้าสารตัวใหม่ และไม่มีการตัดตอนบริษัทนำเข้า 3 สารแน่นอน

สำหรับคณะทำงาน 4 ฝ่ายประกอบด้วย น.ส.มนัญญา ประธานคณะทำงาน นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงษ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมช.เป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังมี น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร แพทย์หญิง สุมณี วัชรสินธุ์ รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิง ศุลีกร ธนธิติกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค น.ส.สุภาวดี ทับทิม ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สังกัดนิคมชะอำ เพชรบุรี น.ส.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร นายมนตรี ปาป้อง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ น.ส.นัชชา ช่อมะลิ เลขานุการคณะที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ