คลิป » “ข้าวหอมมะลิโลก พะเยาโมเดล” รมช.เกษตรฯ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ประกาศ ชูพะเยาโมเดล นำร่องขายหอมมะลิ 1.8 หมื่นบาท /ตัน

“ข้าวหอมมะลิโลก พะเยาโมเดล” รมช.เกษตรฯ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ประกาศ ชูพะเยาโมเดล นำร่องขายหอมมะลิ 1.8 หมื่นบาท /ตัน

24 ตุลาคม 2019
748   0

รมช.เกษตรฯ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ประกาศ ชูพะเยาโมเดล นำร่องขายหอมมะลิ 1.8 หมื่นบาท /ตัน

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ตามแนวทาง”พะเยาโมเดล” นำร่องขายข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน สร้างต้นแบบส่งเสริมแนวการตลาดนำการผลิต นำข้าวไทยสู่ระดับโลก

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ตามแนวทางพะเยาโมเดล และการซื้อขายข้าวหอมมะลิ ราคา 18,000 บาท/ตัน ระหว่าง สหกรณ์การเกษตร / สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา กับ บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า การพัฒนาขีดความสามารถของฐานราก รักษารายได้ให้กับเกษตรกรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากซีพี ในการนำร่องข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามนโยบายพะเยาโมเดล พร้อมสร้างต้นแบบการส่งเสริมการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณค่าเฉพาะ มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายบริหารจัดการข้าวหอมมะลิประมาณ 151,900 ตัน ให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ณ ความชื้น 15 % ได้ในราคาที่ 18,000 บาท/ตัน ซึ่งสูงกว่าราคาประกันข้าวหอมมะลิของรัฐบาลที่ประกาศไว้ ทำให้ภาครัฐไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากเป็นราคาขายที่สูงกว่าราคาประกันข้าวหอมมะลิ

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยาได้นำนโยบายการขับเคลื่อนของพะเยาโมเดล มาใช้ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจังหวัดพะเยามีพื้นที่ทำนา 638,000 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งหมด 400,000 ไร่ โดยเบื้องต้น ซีพี จะมาทำ MOU. 40,000 ตัน และในวันที่ 28 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส จะลงพื้นที่ เพื่อมอบแนวทาง พะเยาโมเดล ให้ความรู้ในการพัฒนา แก่ส่วนราชการต่าง ๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

ขณะที่ นายสุเมธ เปิดเผยว่า พืชผลทางการเกษตร เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน พะเยาโมเดลนับว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินโดยตรง อีกทั้ง จังหวัดพะเยายังมีความสวยงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อ โครงสร้างพื้นฐานของพะเยามีศักยภาพ ภาครัฐจึงอยากใช้การตลาดนำการผลิต ซึ่งภายใต้กระแสโซเชียลมีเดีย จะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่น มีการให้ความสำคัญกับ ผู้ปลูกข้าวในแต่ละเขตที่มีการเพาะปลูกราคาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรสชาติของข้าว โดยส่วนตัวคิดว่า เอกชนต้องมีส่วนเข้าร่วมในการพัฒนาให้ข้าวหอมมะลิของไทยมีมาตรฐานทั่วโลก และซีพี มีความต้องการจะสนองความต้องการของภาครัฐ ช่วยการสร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิพะเยา มีความแตกต่างจากข้าวชนิดอื่น จุดนี้จึงเป็นการเริ่มต้นในการนำพะเยาโมเดลมาใช้ และเป็นครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรฯ ออกมาผลักดันโครงการนี้ ซีพีจึงพร้อมจะร่วมมือเต็มที่กับนโยบายการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มีกำหนดจัดงาน “วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก” ณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยเตรียมจัดงานเจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิระหว่างคู่ค้าเอกชนรายอื่น ๆ กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ จะนำไปสู่การสนับสนุนการสร้างคุณค่าเพิ่มในสินค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา และจะขยายผลไปสู่การส่งเสริมให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : GI) ของจังหวัดพะเยา โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้ประกอบการภาคเอกชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามแนวนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย