ท่องเที่ยว » “เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว นาเฮียใช้” ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย

“เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว นาเฮียใช้” ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย

4 พฤศจิกายน 2019
384   0

“เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว นาเฮียใช้” ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย หรือ นาเฮียใช้ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมเรื่องราวและองค์ความรู้ต่างๆ ในวิถีของเกษตรกร ให้เราได้มาศึกษาและเรียนรู้กัน


ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวนาและประชาชนทั่วไปที่สนใจใคร่รู้เรื่องราว ความเป็นมาและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของชาวไทย ที่ประกอบอาชีพทำนามาตั้งแต่ครั้งอดีต ตลอดจนวิธีการทำนาที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยหมู่เรือนไทยตั้งเรียงรายอย่างสวยงามท่ามกลางท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได้ตามความสนใจ ประกอบด้วย

เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ จัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชกรณียกิจต่างๆ พระบรมรูปและพระสาทิสลักษณ์ของราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่  1 – 9

เรือนแม่โพสพ จัดแสดงองค์แม่โพสพแกะสลักจากไม้สักทั้งท่อนและรูปหล่อแม่โพสพในสมัยรัตนโกสินทร์, เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว ให้ชาวนาและผู้สนใจได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระบวนการผลิตข้าวในขั้นตอนต่างๆ

เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต หมู่เรือนไทยทรงสวยที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในการทำนาของชาวนาในอดีต ต่อกันยังมียุ้งข้าวและคอกควายที่เป็นส่วนสำคัญในการทำนา

แปลงนาสาธิต ชมความเขียวขจีของทุ่งนาและความหอมของข้าวที่ออกรวงใหม่ แปลงนาแห่งนี้สาธิตการปลูกพันธุ์ข้าวนาปรัง 12 ชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน

คอกควายไทย มีควายแสนรู้ น่ารักให้สัมผัสทักทาย อดีตแรงงานหลักสำคัญของชาวนา ปัจจุบันเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารัก

หอเตือนภัยชาวนา มีจุดชมวิวมุมสูง ใช้เป็นหอประกาศเตือนภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในปัจจุบันและอนาคต


โรงเรือนผลิตโปรตีนไข่ จากไก่ เป็ด และนกกระทา

ร้านโชห่วยและร้านขายของ รำลึกความหลังกับร้านค้า ที่รวบรวมสินค้าในสมัยอดีต


ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ชาวนาไทย (นาเฮียไช้)
เลขที่150/2 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร : 092-6261515 FAX : 035-446954
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
E-mail : H.chai_riceseed@hotmail.com
http://www.herechai.com

โทร 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี
91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
E-mail: tatsuphan@tat.or.th
Tel: 035-525863-4, 035-525867, 035-525880

#เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส#เที่ยวไทยฯลฯ#เที่ยวภาคกลาง#เที่ยวสุพรรณบุรี#เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา