ข่าวประชาสัมพันธ์ » “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษาต่อยอด Digi Fonluang” 11 – 15 พ.ย.62

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษาต่อยอด Digi Fonluang” 11 – 15 พ.ย.62

6 พฤศจิกายน 2019
261   0

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี
กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษาต่อยอด Digi Fonluang” 11 – 15 พ.ย.62

ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กำหนดจัดงาน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” และพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริฝนหลวง ความก้าวหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน นิทรรศการภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม พร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้า ร้านค้าภายในงานจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตร จำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวต่อไปว่า การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ครบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับ กิจกรรมภายในงานปีนี้จะมี พิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” และมีการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ระดับประเทศและระดับภูมิภาค การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา” พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการฝนหลวงจากอดีตและ ความก้าวหน้าในปัจจุบัน การสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาโครงการฝนหลวงโดย นำเสนอเทคโนโลยีและโครงการวิจัยที่ต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนนิทรรศการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ (สสน.) และในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี