ท่องเที่ยว » รมว.ท่องเที่ยวฯ รับมอบ “ถุงซิปอเนกประสงค์” เพื่อมอบให้แก่บุคลากรและผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเพิ่มการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รมว.ท่องเที่ยวฯ รับมอบ “ถุงซิปอเนกประสงค์” เพื่อมอบให้แก่บุคลากรและผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเพิ่มการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

20 พฤษภาคม 2020
96   0

รมว.ท่องเที่ยวฯ รับมอบ “ถุงซิปอเนกประสงค์” เพื่อมอบให้แก่บุคลากรและผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเพิ่มการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

วันที่ 20 พ.ค.63  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ รับมอบถุงซิปอเนกประสงค์ จำนวน 102,000 ใบ จาก บริษัท คิงส์แบ็ก จำกัด นำโดย พลเอก เดชา บุญญบาล ประธานมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทย และที่ปรึกษา พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิน้ำแห่งความชื่นใจ คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ว่าที่ร้อยตรี พุทธพร โตถาวร นายกสมาคมเทคโนโลยีและทรัพยากร ดร.แสน ชดารัมฎ์ รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิคนดี

เพื่อมอบให้แก่บุคลากรและผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเพิ่มการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป