ข่าวประชาสัมพันธ์ » จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

21 พฤษภาคม 2020
101   0

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 63 ที่วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ส่งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 33 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้ร่วมบรรจุสิ่งของลงใน “ตู้ปันสุข ทุ่งลาน บ้านเรา” โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นมาใส่ในตู้ เพื่อแบ่งปันไปยังผู้ที่เดือดร้อน ได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันตามความต้องการ ส่วนผู้ที่พอจะมีก็สามารถนำมาเติมได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปยังที่อาคารอเนกประสงค์ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จำนวน 46 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ รักษาราชการแทนนายอำเภอนาหม่อม เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายกฤชณัทท พลรัตน์ รักษาราชการแทนนายอำเภอนาหม่อม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยในส่วนของอำเภอนาหม่อมได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด ในมาตรการการเฝ้าระวัง และดูแลประชาชนผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ และพบว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่ายในการเฝ้าระวังและสร้างการรับรู้แนวทางป้องกันโรคที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Admin:Tel.0909741714

E-mail:guideaoo@gmail.com