ข่าวประชาสัมพันธ์ » พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณดอยสุเทพ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณดอยสุเทพ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา

21 พฤษภาคม 2020
161   0

“ ลุงป้อม เน้นเขียว “ ลงพื้นที่เชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าดอยสุเทพ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณดอยสุเทพ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ป่าที่ผ่านมา ในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บรรยากาศในภาพรวม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยต่างตระหนักถึงการสูญเสียและเห็นคุณค่าประโยชน์ของป่าไม้จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเป็นวงกว้างที่ผ่านมา ซึ่งหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเผาทำลายและบุกรุกพื้นที่ป่า

โดยพลเอกประวิตร ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลในการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบต้นตะเคียนทอง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อนำมาปลูกเป็นต้นไม้ปฐมฤกษ์ในวันนี้ด้วย

โอกาสนี้ พลเอกประวิตร ยังย้ำ ถึงความจำเป็นต้องร่วมกันเร่งฟื้นฟูคืนธรรมชาติ จากผลกระทบภัยแล้ง น้ำท่วมและโรคระบาดที่ผ่านมา โดยขอให้ร่วมกันสนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ร่วมปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นสมบัติของครอบครัวและสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตได้ ขณะเดียวกัน ขอให้ขยายความร่วมมือกันแบ่งมอบพื้นที่เร่งปลูกป่าฟื้นฟูความเสียหายจากการบุกรุกและเผาป่าในทุกพื้นที่ เพื่อคืนความสมดุลของธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

Admin:Tel.0909741714
E-mail:guideaoo@gmail.com