ข่าวประชาสัมพันธ์ » “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจความดันลบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ล้านบาท

“มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจความดันลบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ล้านบาท

21 พฤษภาคม 2020
119   0

“มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” เปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจความดันลบ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ล้านบาท

วันที่ 21 พ.ค.63 บริเวณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต) ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ, ศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมในพิธีรับมอบและเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจความดันลบพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ห้องความดันลบมีคุณสมบัติในการปรับความดันอากาศภายในห้องให้เป็น Negative หรือมีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้องจึงทำให้อากาศภายในห้อง ที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกห้องได้ โดยเดิมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีห้องความดันลบจำนวน 4 ห้อง ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อต่างๆ เช่น วัณโรค จนกระทั่งมีโรคอุบัติใหม่นี้ขึ้นมา

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ เดือนมกราคม 63 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลได้รับผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อมาตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 1,018 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในความดูแลมากถึง 31 ราย การที่บ้านปูฯ ให้การสนับสนุนสร้างหอผู้ป่วยความดันลบเพิ่มเติมจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งเป็นการแยกผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเป็นสัดส่วน และยังช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถนำห้องปกติไปช่วยดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนเครื่องช่วยหายใจก็มีความจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะล้มเหลวจากการหายใจที่เกิดจากปอดอักเสบ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเช่นกัน

ด้านนายชนินท์ เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 บริษัทฯตระหนักความสำคัญเร่งด่วนในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ด้วยการสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจแบบความดันลบ (Negative Pressure) และจัดหาเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้บริษัท บ้านปูฯ ยังร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มูลค่ารวม 500 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนกันบริษัทละ 250 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นลำดับแรก ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว บ้านปูฯ ยังได้ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อจัดสรรมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้มอบถุงยังชีพ อันประกอบด้วยข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้หน่วยงาน และประชาชนในจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง

Admin:Tel.0909741714
E-mail:guideaoo@gmail.com