ท่องเที่ยว » ชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อม รับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19

ชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อม รับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19

2 มิถุนายน 2020
256   0

ชุมพร – ตรวจท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อม รับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ หลังจากเกิดวิกฤติโควิด 19

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรค พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเตรียมรับสายการบินที่เริ่ม ทำการเปิดวันนี้เป็นวันแรกหลังสายการบินต่าง ๆ ได้หยุดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอัมพร ภักดี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพร และคณะ ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร ตั้งจุดบริการรับและคัดกรอง ผู้ที่ผ่านเข้าไปสู่ท่าอากาศยานด้วยการสแกน QR CODE ไทยชนะ ที่ประตูทางเข้า ต่อด้วยการเดินผ่าน เครื่องแสกน วัดอุณภูมิทุกคน ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามา ได้รับทราบจากต้นทางว่าจะต้องมีการสแกน QR CODE ที่ประตูทางเข้าฝั่ง รันเวย์ ยื่นเอกสารและการแสดง QR CODE ประจำตัวของผู้เดินทาง ส่วนผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือไม่สามารถโหลดแอปฯ มาดำเนินการได้ จะให้กรอกเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ออก QR CODE ให้ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่นำมาตรการดังกล่าวมาให้ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เตรียมโหลดแอปฯ หมอชนะ ต้องใช้เวลาในการโหลด เมื่อโหลดเสร็จเพียงแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารรายละเอียดของการเดินทาง จุดหมายปลายทาง หรือที่พักในพื้นที่จังหวัดชุมพร หาก QR CODE เป็นสีเขียว สามารถผ่านได้ทันที ส่วนที่เป็นสีเหลือง ได้มีการติดตามเฝ้าระวังในระยะห่าง เนื่องจากเคยเดินทางไปต่างประเทศ


นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กล่าวว่า การคัดกรองความเสี่ยงของผู้โดยสารทั้งขาเข้า -ขาอออกก ทั้งต้นทางและปลายทาง เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ตรวจความพร้อมมาตราการประชาชนที่เดินทางเข้าออก ด้านเอกสาร พร้อมกล่าวชื่นชมในการวางมาตรการของท่าอากาศยานจังหวัดชุมพรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ งานคัดกรอง มีการให้ประชาชนที่เดินทางเข้าออกจะต้อง แสกน คิวอาร์โค้ด แอพหมอชนะ และ แอพไทยชนะ ควบคู่กัน เพื่อสร้างความมมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดได้วางแนวทางไว้ คือการให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าออก ภายในและภายนอกจังหวัด ทุกคนต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอชนะ และสแกน QR CODE ไทยชนะ ในจุดผ่านต่าง ๆ โดยหากทุกคนเตรียมความพร้อมมาก่อน จะใช้เวลาเพียงประมาณ 2 นาที ก็ผ่านจุดคัดกรองได้

“ในช่วงก่อนประสบภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร มีเที่ยวบินสูงถึง 5-8 เที่ยวบิน/วัน สำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดบินอีกครั้ง จังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อมีมาตรการในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลในด้านการเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้น หลังจากนี้จะมีเที่ยวบินเพิ่มเข้ามาเช่นเช่าเหมาลำมาลงเพิ่มเติมที่ ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร มีความพร้อมในทุกเที่ยวบินพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด”

ภาพ / ข่าว : ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร
Admin:Tel.0909741714