คลิป » “ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหา สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง

“ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหา สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง

12 มิถุนายน 2020
251   0

“ธรรมนัส” ลุยแก้ปัญหา สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพีน้องเกษตรกรภาคเหนือ (จังหวัด ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และพะเยา ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 63) ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านและเกษตรกรมาเป็นเวลานาน

โดย ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากการที่มีข้อร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลต้นธงชัย ที่ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินทำกินโดยไม่มีหลักฐานในพื้นที่ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (ป่าแม่เมาะแปลง 2) เป็นจำนวน 25,580 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่เป็นเวลานาน จึงขอให้มีการออกโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตนจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร อย่างเร่งด่วนต่อไป โดยเบื้องต้นจะขอให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบก่อน และจะให้ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ตั้งเป็นคณะอนุทำงานภายในอำเภอ โดยให้นายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เป็นประธานและตรวจสอบ เพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด ถ้าหากได้ข้อสรุปที่ดินที่เป็นของชาวบ้าน จะจำแนกว่าควรออกเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทใด ตนจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

ทั้งนี้ จากการเดินทางไปตรวจราชการหลาย ๆ จังหวัด และพบว่ามีปัญหาคล้ายกัน เพราะปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขและสะสมมานาน ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ดินหรือคณะกรรมการจำแนกที่ดินต้องไล่แก้ปัญหาเพราะเกิดขึ้นหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ, อีสาน, ใต้ และตะวันออก เป็นบริบทปัญหาคล้าย ๆ กันที่ต้องแก้ไข

Admin:Tel. 0909741714