ท่องเที่ยว » รองนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย ครม. อนุมัติหลักการ “เที่ยวปันสุข” ขณะที่นายกฯ ย้ำให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินมาตรการอย่างโปร่งใส คุ้มค่า

รองนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย ครม. อนุมัติหลักการ “เที่ยวปันสุข” ขณะที่นายกฯ ย้ำให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินมาตรการอย่างโปร่งใส คุ้มค่า

16 มิถุนายน 2020
165   0

“อนุทิน”เผยครม.อนุมัติหลักการ “เที่ยวปันสุข”

รองนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย ครม. อนุมัติหลักการ “เที่ยวปันสุข” ขณะที่นายกฯ ย้ำให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินมาตรการอย่างโปร่งใส คุ้มค่า

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยจากนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินการมาตรการด้วยความโปร่งใส และใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า

ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบ จับคู่การเดินทางระหว่างประเทศที่มีความปลอดภัยจากโควิด-19 สูง หรือ Travel Bubble นั้น ยังไม่มีการหารือ แต่ในเบื้องต้นเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศที่มีความพร้อม เพื่อที่จะมาจับคู่กัน เช่น ประเทศจีน สิงคโปร์ โดยจะหาวิธีเริ่มการเจรจา อย่างไรก็ตาม จะต้องนำความตกลงทั้งหมดเสนอ ศบค. พิจารณาให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่ายและปลอดภัยที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะเห็นผลในเร็ว ๆ นี้ เพราะขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการปรับปรุงรายละเอียดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาและปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

สำหรับกรณีประเทศจีนเริ่มกลับมามีผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ควรพิจารณาที่การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยมากกว่าตัวเลข ซึ่งแนวทางเบื้องต้น อาจจะเริ่มที่กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มวิศวกรที่เข้ามาดูแลเรื่องเทคนิค รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาฝึกอบรม เป็นต้น โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประชุมครม.วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีการแถลงข่าวดัวยตนเอง แต่ มอบหมายให้ทีมโฆษกสำนักนักนายกรัฐมนตรี แถลงรายละเอียดถึงมาตรการเที่ยวปันสุข และมติ ครม. เรื่องอื่น ๆแทน
มีรายงานว่า “เที่ยวปันสุข”เป็นมาตรการที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเสนอ ประกอบด้วย 3 แพ็กเกจ แบ่งเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 แพ็กเกจ และอีก 2 แพ็กเกจสำหรับประชนทั่วไป ได้แก่
1. แพ็กเกจ “กำลังใจ” สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน เที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว เป็นแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ใช้งบ2,400 ล้านบาท หรือประมาณ 2,000 บาทต่อคน
2. แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน”สำหรับประชาชนทั่วไป มอบส่วนลดค่าจองห้องพัก โดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืน แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน สามารถเลือกโรงแรมได้เอง
และ 3. แพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข”สำหรับประชาชนทั่วไป มอบส่วนลดสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางทั้งตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถเช่า โดยที่ผู้ใช้บริการจ่าย 60% รัฐช่วยจ่ายที่เหลืออีก 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท