เกษตร-เทคโนโลยี » “ธรรมนัส” ตรวจเยี่ยมและมอบส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อ.เกาะยาว จ.พังงา กำชับเร่งยึดคืนที่ดินจากนายทุน เพื่อมอบให้เกษตรกรสร้างอาชีพต่อไป

“ธรรมนัส” ตรวจเยี่ยมและมอบส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อ.เกาะยาว จ.พังงา กำชับเร่งยึดคืนที่ดินจากนายทุน เพื่อมอบให้เกษตรกรสร้างอาชีพต่อไป

28 มิถุนายน 2020
246   0

“ธรรมนัส” ตรวจเยี่ยมและมอบส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อ.เกาะยาว จ.พังงา กำชับเร่งยึดคืนที่ดินจากนายทุน เพื่อมอบให้เกษตรกรสร้างอาชีพต่อไป

บ่ายวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ณ เทศบาลเกาะยาวใหญ่ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โอกาสนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรด้วย

โดยร้อยเอก ธรรมนัสฯ ได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า จังหวัดพังงา มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รวม 8 อําเภอ 39 ตําบล มีการดําเนินงานการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 54 โครงการ พื้นที่รับมอบ เนื้อที่ประมาณ 328,953 ไร่ พื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 37,260 ไร่

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เนื้อที่ประมาณ 134,700 ไร่ (ที่สาธารณะ, พื้นที่ที่มีหนังสือสําคัญ ฯลฯ)และพื้นที่ดําเนินการ เนื้อที่ประมาณ 156,993 ไร่ ทั้งนี้ มีการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 9,141 ราย 11,587 แปลง 121,345 ไร่ คงเหลือพื้นที่ค้างจัดประมาณ 35,648 ไร่

ทั้งนี้ จากการได้เยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อําเภอเกาะยาว ได้รับฟังปัญหาและมอบนโยบายแนวทางการทํางานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินที่เคยตกไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนใหญ่ พร้อมรีบดำเนินการยึดคืนกลับมา เพื่อมอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้ใช้สร้างอาชีพต่อไป

Admin:Tel.0909741714