ท่องเที่ยว » ททท. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และมอบตราสัญลักษณ์ SHA

ททท. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และมอบตราสัญลักษณ์ SHA

18 กรกฎาคม 2020
297   0

ททท. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี และมอบตราสัญลักษณ์ SHA

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี นายกสมาคม/ชมรม และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New normal เพื่อเตรียมความพร้อมให้พัทยา จ.ชลบุรี กลับมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

และได้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health administration (SHA) ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
#SHA #SHAStandard

Cr. Thapanee Kiatphaibool