ท่องเที่ยว » ททท. ปรับผังผู้บริหารระดับสูง ได้ทีมงานลงตัว 8 รองผู้ว่าฯ คุณภาพประสบการณ์สูงมั่นใจภารกิจ ฟื้นเศรษฐกิจชาติ ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ททท. ปรับผังผู้บริหารระดับสูง ได้ทีมงานลงตัว 8 รองผู้ว่าฯ คุณภาพประสบการณ์สูงมั่นใจภารกิจ ฟื้นเศรษฐกิจชาติ ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

31 กรกฎาคม 2020
1433   0

ททท. ปรับผังผู้บริหารระดับสูง ได้ทีมงานลงตัว 8 รองผู้ว่าฯ คุณภาพประสบการณ์สูง มั่นใจภารกิจ ฟื้นเศรษฐกิจชาติ ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง จัดสรรตำแหน่งรองผู้ว่าการ 8 ตำแหน่ง ลงตัว

โดยวันที่ 30 กันยายน 2563 จะมีรองผู้ว่าการ ททท. เกษียณอายุการทำงาน 2 คน ได้แก่ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

ละนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

ททท. เตรียมประกาศแต่งตั้งรองผู้ว่าการคนใหม่ 2 ตำแหน่ง และสลับเก้าอี้รองผู้ว่าการ 1 ตำแหน่ง คือ

1.นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ เป็นรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ แทนนายนพดล ภาคพรต ที่จะเกษียณวันที่ 30 กันยายน 2563

2.นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ เป็นรองผู้ว่าการ ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา แทนนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

3.นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร (ตำแหน่งเดิมรองผู้ว่าด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา) เป็นรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา แทนนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าที่จะเกษียณอายุการทำงาน วันที่ 30 กันยายน 2563

ในตำแหน่งอื่นๆ ผู้ว่าการที่ขณะนี้ยังคงตำแหน่งเดิม 5 ท่าน คือ

 

1.นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
2.นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
3.นายฉัตรทันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก
4.นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านบริหาร
5.นางน้ำฝน บุณยะรัตน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท.

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยNewnormal