เกษตร-เทคโนโลยี » “ธรรมนัส” ลุยพบปะเกษตรกร และติดตามคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.พะเยา เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

“ธรรมนัส” ลุยพบปะเกษตรกร และติดตามคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.พะเยา เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

15 พฤศจิกายน 2020
114   0

#พะเยา
“ธรรมนัส” ลุยพบปะเกษตรกร และติดตามคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ จ.พะเยา เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง


วันที่ 15 พ.ย. 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา และประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.งิม .อ.ปง ว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มีสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งที่กักเก็บน้ำได้ปริมาณมาก จะเพียงพอต่อการทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว บ้านราษรฎร์พัฒนา อ.เชียงม่วน ซึ่ง อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต้องทำการศึกษาในการสร้าง เพราะยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่า แต่หากสร้างอ่างเก็บนเำได้ จะช่วยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างมาก

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ยังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ก่อนจะเดินทางไปพบปะพี่น้องเกษตรกร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง อ.ดอกคำใต้ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและรับฟังปัญหา พร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกษตรกรร้องเรียนโดยเร็ว