เกษตร-เทคโนโลยี » “ธรรมนัส” Kick off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา

“ธรรมนัส” Kick off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา

20 พฤศจิกายน 2020
303   0

“ธรรมนัส” Kick off วันเริ่มต้นเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 63 พะเยา พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมมือสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 20 พ.ย.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 299 ราย เนื้อที่ 3,200 ไร่ โดยร้อยเอกธรรมนัส ได้กล่าวกับพี่น้องเกษตรกรว่า จะผลักให้ข้าวหอมมะลิ จังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลักดันราคาข้าวให้มีราคาสูงขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวนาไทย

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ้ำหม้อ ภู บ้านกาดถี หมู่ 15 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปยังจุดก่อสร้างฝายน้ำลาว บ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังติดตามรับฟัง ข้อเสนอของประชาชนเสนอเรื่องขอก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่ ม.3 บ้านสบบง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป