เกษตร-เทคโนโลยี » รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เดินหน้าลุยพบปะเกษตรกร เเละผู้นำชุมชน จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาการทำเกษตรกรรม และปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่

รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เดินหน้าลุยพบปะเกษตรกร เเละผู้นำชุมชน จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาการทำเกษตรกรรม และปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่

16 มกราคม 2021
160   0

รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เดินหน้าลุยพบปะเกษตรกร เเละผู้นำชุมชน จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาการทำเกษตรกรรม และปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่

วันที่ 16 ม.ค.64 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา เพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกร เเละผู้นำชุมชน รับฟังปัญหาในการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งน้ำ ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต และการทำเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งยังคงมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการทับซ้อนของพื้นที่ หรือการเกิดหนี้ในช่วงภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และสุดท้ายในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส เตรียมช่วยเหลือเรื่องประกันรายได้ และให้ความรู้เกษตรกรในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยระบายสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกรต่อไป