เกษตร-เทคโนโลยี » ธ.ก.ส. สมุทรสงคราม มอบทุน “ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน”

ธ.ก.ส. สมุทรสงคราม มอบทุน “ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน”

19 มกราคม 2021
134   0

ธ.ก.ส. สมุทรสงคราม มอบทุน “ปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน”

ธ.ก.ส.สมุทรสงคราม มอบทุนสนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 19 ม..ค.64 นายสุพร บุญสิริชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบทุน จำนวน 50,000 บาท ตามโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประจำปีบัญชี 2563 ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางณัฏฐพิชา มนต์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสงคราม ,นาย ทศพล เพชรดา พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสงคราม รวมถึงคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ร่วมในพิธีรับมอบในครั้งนี้

สำหรับ โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประจำปีบัญชี 2563 นับเป็นการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ของธนาคาร เพื่อต่อยอดจากโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการเกษตร ในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวัน ของผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีใจรักในอาชีพทางการเกษตร สนใจศึกษาวิชาการด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสอดแทรกแนวคิดตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ในภายภาคหน้า และยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในการพัฒนาชนบทด้วย