ข่าวทั่วไทย » รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” แจงการออกประกาศ ส.ป.ก. ฉบับลงวันที่ 28 ต.ค.2563 ปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเกษตรกร หลุดพ้นกับดักความยากจน ไม่เอื้อนายทุนตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหา

รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” แจงการออกประกาศ ส.ป.ก. ฉบับลงวันที่ 28 ต.ค.2563 ปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเกษตรกร หลุดพ้นกับดักความยากจน ไม่เอื้อนายทุนตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหา

19 กุมภาพันธ์ 2021
150   0

“ธรรมนัส” แจงประกาศ ส.ป.ก. หวังเกษตรกรพ้นกับดักยากจน

รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” แจงการออกประกาศ ส.ป.ก. ฉบับลงวันที่ 28 ต.ค.2563 ปรับให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเกษตรกร หลุดพ้นกับดักความยากจน ไม่เอื้อนายทุนตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย ที่อภิปรายกรณีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ 28 ต.ค.2563 ที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบุกิจการที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินที่มีหลากหลายประเภทจนเกินไป จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ ว่าทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ใช้กฎหมายมาตั้งแต่ปี 2518 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2532 จนในปัจจุบัน บริบทบ้านเมืองเปลี่ยนไป การทำเกษตรกรรมมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่เกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

โดยร้อยเอกธรรมนัสฯ ยืนยันว่า เจตนารมณ์ของกฎหมาย ส.ป.ก. ระบุว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ เช่าซื้อ หรือซื้อในที่ดินประเภท ส.ป.ก. มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตรกร 2.บุคคลทั่วไปสำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน และ 3.ส่วนราชการหรือเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค สาธารณะ การศึกษา และความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นๆ

ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่า กฎหมายของ ส.ป.ก. อนุญาตให้บุคคล 3 กลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น และด้วยบริบทที่เปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาทำอาชีพอื่น ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามแก้กฎหมายมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน การประกาศแต่ละฉบับต้องการให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ หลุดพ้นกับดักความยากจน ดังนั้นประกาศที่ออกมาล่าสุด เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี 2518 มีโรงงานน้ำตาล โรงงานผลไม้กระป๋อง มีทั้งหมดอยู่ในนี้ เพียงแต่สาระสำคัญคือต่อไปนี้ต้องไม่อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินของแต่ละจังหวัด ให้ชัดเจนว่าตรงไหนทำได้หรือไม่ ไม่มีสาระอย่างอื่น หรือไปเอื้อประโยขน์นายทุนกลุ่มใดตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตอบฝ่ายค้านครั้งนี้ กระชับ ชัดเจน ฉับไว ตามสไตล์ รัฐมนตรี ธรรมนัส ชี้แจงเรื่อง การออกประกาศ ส.ป.ก. ในที่ประชุมรัฐสภา จากประสบการณ์ในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา