ยานยนต์ » สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ยื่นหนังสือ ต่อ รมว.ท่องเที่ยว

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ยื่นหนังสือ ต่อ รมว.ท่องเที่ยว

24 มิถุนายน 2021
454   0

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ยื่นหนังสือ ต่อ รมว.ท่องเที่ยว


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.)

พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมรับหนังสือจาก ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ซึ่งนำตัวแทนผู้ประกอบการฯ กว่า 30 คน

เข้าพบ รมว.กก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก เพื่อให้กระทรวงพิจารณาหาทางช่วยเหลือสมาชิกผู้ประกอบการรถขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่ผ่านมา


โดยประเด็นหลักที่สมาคมฯ มายื่นหนังสือมีทั้งการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น การยกเว้นการเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถโดยสารไม่ประจำทาง การยกเว้นเบี้ยปรับ การสนับสนุนเงินชดเชย /เงินซ่อมบำรุง รวมถึงการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการเดินทางเป็นหมู่คณะของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เช่น มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอันจะทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ


รมว.พิพัฒน์ ได้กล่าวแก่กลุ่มผู้มายื่นหนังสือวันนี้ว่ายินดีที่จะรับทราบปัญหาที่ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) มาเสนอ และจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป