บันเทิง-วาไรตี้ » #สมุทรปราการ กิจกรรมโครงการรวมน้ำใจ แบ่งปันสานพลังคนพระสมุทรเจดีย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

#สมุทรปราการ กิจกรรมโครงการรวมน้ำใจ แบ่งปันสานพลังคนพระสมุทรเจดีย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

28 กรกฎาคม 2021
150   0

#สมุทรปราการ กิจกรรมโครงการรวมน้ำใจ แบ่งปันสานพลังคนพระสมุทรเจดีย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ร่วมกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจ แบ่งปันสานพลังคนพระสมุทรเจดีย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน มีท่าน จารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ จัดทำครัวสนามทำอาหารส่งมอบให้กับผู้นำท้องถิ่นแต่ละตำบล นำไปแจกจ่ายแก่ผู้กักตัว 14 วัน เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จำนวน 500 กล่อง


ทั้งนี้ ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรณ ร่วมทำอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัทเอกชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น

“ถ้าท่านใดต้องการร่วมทำบุญ สามารถสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้นะคะ” ไพลิน เทียนสุวรรณ กล่าวเชิญชวน 


#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7สมุทรปราการ