ข่าวทั่วไทย » การค้า ไทย – กัมพูชา ส่งสัญญาณดี รัฐมนตรี จุรินทร์ “ถก” รัฐมนตรี ซกกรัดทะยา กัมพูชา 4 ประเด็น ส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ดันเรื่องด่าน-ความสะดวก และโปรโมทสินค้าไทยในเว็บไซต์ klangthai.com ของกัมพูชา

การค้า ไทย – กัมพูชา ส่งสัญญาณดี รัฐมนตรี จุรินทร์ “ถก” รัฐมนตรี ซกกรัดทะยา กัมพูชา 4 ประเด็น ส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ดันเรื่องด่าน-ความสะดวก และโปรโมทสินค้าไทยในเว็บไซต์ klangthai.com ของกัมพูชา

29 กันยายน 2021
135   0

การค้า ไทย – กัมพูชา ส่งสัญญาณดี
รัฐมนตรี จุรินทร์ “ถก” รัฐมนตรี ซกกรัดทะยา กัมพูชา 4 ประเด็น ส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ดันเรื่องด่าน-ความสะดวก และโปรโมทสินค้าไทยในเว็บไซต์ klangthai.com ของกัมพูชา

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับ ดร.ซก ซกกรัดทะยา (H.E. Dr. Sok Sokrethya) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องรับรอง ที่กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการเข้าพบนายจุรินทร์ กล่าวว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซ ฮุนเซน ของกัมพูชาได้หารือกันในประเด็นสำคัญ 2-3 ประเด็น

โดยประเด็นที่ฝั่งกัมพูชาอยากเห็น คือ ประเด็นที่ 1 ให้ฝั่งไทยช่วยเร่งรัดในการแก้ปัญหาการจราจรหน้าด่านที่ฝั่งไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าจากไทยข้ามไปกัมพูชาได้โดยเร็วและสะดวกขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการจัดทำเอกสารที่กัมพูชาเห็นว่าอาจสามารถลดได้ เพื่อความสะดวก

ประเด็นที่ 2 อยากให้ไทยเร่งรัดการเปิดด่านหนองเอี่ยน เพื่อถ่ายเทการจราจรอีกช่องทางหนึ่งให้สะดวกขึ้น

ประเด็นที่ 3 ขอให้ฝั่งไทยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะข้อตกลงในมาตรการด้านสุขอนามัยระหว่างกัน

ส่วนตนได้แจ้งให้ทางกัมพูชา
ประเด็นที่ 1 การเปิดด่านหนองเอี่ยนมีความเห็นตรงกันและเมื่อครั้งที่ตนไปเยือนกัมพูชาก่อนเกิดโควิด ได้เจรจากับรัฐมนตรีการค้า ท่านปาน สรศักดิ์ ที่พนมเปญ และมีความเห็นตรงกัน ว่าจะใช้วิธีการเปิดด่านหนองเอี่ยน โดยไม่ต้องรอให้ด่านฝั่งไทยสร้างเสร็จแบบถาวรแต่จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ไปพลางก่อนเพื่อการค้าระหว่างกันจะได้เดินหน้าได้ ซึ่งจะมีการหารือเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหา เช่น การติดขัดในบางส่วนให้เสร็จโดยเร็ว

ประเด็นที่ 2 ตนขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ไปโพสต์ขายอยู่ใน klangthai.com ของกัมพูชาประมาณ 220 กว่ารายการ ให้ชาวกัมพูชาได้รับทราบเพิ่มเติม

ประเด็นที่ 3 ตนได้แจ้งให้ทางกัมพูชาทราบว่าใน 2 ปีหลังจากเลขาธิการอาเซียนของประเทศบรูไน หมดวาระจะเป็นคิวของกัมพูชา ประเทศไทยยินดีที่จะสนับสนุนชื่อที่กัมพูชาได้เสนอ

และสุดท้ายประเด็นที่ 4 ตนประสงค์จะเห็นการประชุม JTC เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามากขึ้นโดยในปี 2561 กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ปี 2562 เราเป็นเจ้าภาพแต่ติดโควิด เลยเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าเป็นไปได้อยากเห็นการประชุม JTC ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันในต้นปีหน้า

“หวังว่าจะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นเพราะกัมพูชาถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 6 ของไทยในอาเซียนและอันดับที่ 26 ของโลกสำหรับประเทศไทย โดยช่วง 8 เดือนไทยสามารถส่งออกไปกัมพูชาได้ 141,000 ล้านบาท +10.8% และไทยได้ดุล 120,000 ล้านบาท สินค้าส่งออกของไทยที่ไปกัมพูชาสำคัญเช่นน้ำมันสำเร็จรูป +67.5% น้ำตาลทราย +63.6% ยานยนต์ +36.2% เคมีภัณฑ์ +34.1% ส่วนสินค้าที่นำเข้าเป็นหลัก เช่น ผักผลไม้ มันสำปะหลัง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วย พริก สินแร่และอัญมณี เป็นต้น” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว