ท่องเที่ยว » ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าพบรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าพบรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.

14 ธันวาคม 2021
548   0

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าพบรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้นที่ 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และนายวิทยา ภูลสนอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , นางสมพิศ พิทักษ์กุล รองประธานฝ่ายกิจกรรม , นายพูลผล แพทอง รองประธานฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมกรรมการบริหาร นายวรพล เขตต์บรรพต ,นางสาวพิมพ์พรรณ พินิจ ,นางสาว
รัชนีภรณ์ เรืองดิษยรัตน์ และนายธีรยุทธ ธนะสุริยะเกียรติ รวม 8 ท่าน เข้าพบนายศิริปกรณ์เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับองค์กรสื่อสารมวลชน ประสานความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

โดยบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมร่วมกันผลักดันแคมเปญ Visit Thailand Year 2022 ผ่านสื่อในทุกมิติ ผ่านเครือข่ายสมาชิกชมรมฯ ในคอนเซ็ปท์ Amazing New Chapters , Amazing Thailand

นางวรางคณาฯ เผยว่า “ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ผ่านแพลทฟอร์มของชมรมฯ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ทั้ง เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค บล็อกดิท ฯลฯ และมีโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือที่จังหวัดน่าน และภาคอีสานที่จังหวัดหนองคาย – เลย ในต้นปี 2565 นี้”

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว
#AmazingThailand
#AmazingNewChspters
#VisitThailandYear2022