เกษตร-เทคโนโลยี » กรมชลประทาน เชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง

กรมชลประทาน เชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง

2 มีนาคม 2022
253   0

กรมชลประทาน เชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 เทศบาลเมืองล้อมแรด
https://goo.gl/maps/pLV3eyHDrwrF3oBW8

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line @wangbanlao
e-mail : wangbanlao.2022@gmail.com
โทร. 09 25384676