ท่องเที่ยว » ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี แบบ New Normal

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี แบบ New Normal

5 มีนาคม 2022
625   0

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี แบบ New Normal

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี แบบ New Normal ที่ห้อง Amaszin Room สยามอะเมซิ่งปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ท่ามกลางบรรยากาศ เป็นกันเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2565

และคุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. นำคณะมาร่วมงานและบรรยายพิเศษเรื่อง
“ความยั่งยืน กับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม”

คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ปีนี้แม้สถานการณ์จะอยู่ในภาวะของโรคโควิด 19 ระบาด แต่สมาชิก ช.ส.ท. เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งกว่า 50 คน และบุคคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก”


#ชสท
#อพท
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#ททท
#วิริยะประกันภัย
#AmazingThailand