“กระทรวงเกษตรฯ” จับมือ “พาโกดา” ยักษ์ใหญ่ บ.ค้าผลไม้ของ “จีน” หนุนส่งออกผลไม้จาก “ไทย” สร้างรายได้หลายแสนล้าน ครองตลาดส่งออก “ทุเรียนไทย” ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 10-15%

“กระทรวงเกษตรฯ” จับมือ “พาโกดา” ยักษ์ใหญ่ บ.ค้าผลไม้ของ “จีน” หนุนส่งออกผลไม้จาก “ไทย” สร้างรายได้หลายแสนล้าน ครองตลาดส่งออก “ทุเรียนไทย” ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 10-15%

 

 

วันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 9.30 น. ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน ร่วมกับ นางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย, นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พร้อมด้วย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ระหว่าง Shenzhen Pagoda Industry (Group) จำกัด (บริษัทพาโกดา) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัทเอกชนไทยอีก 3 บริษัท

 

 

 

โดยพิธีการลงนามเอกสารความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีนมีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1.บันทึกความร่วมมือในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างบริษัทพาโกดา กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

2. หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Richfield Fresh Fruit Co., Ltd.

3.หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Sangthai Produce Co., Ltd

4.หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีนระหว่างบริษัทพาโกดา กับ Fuzin Siam Inter Fruit Co., Ltd.

 

 

ร.อ.ธรรมนัส กล่วว่า เนื่องจากผลไม้ไทย 92% ได้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนทุกปี ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ ลำไย ซึ่งบริษัท บริษัทพาโกดา ถือเป็นบริษัทใหญ่ ที่มีจุดกระจายสินค้ากว่า 8,000 จุด และส่วนใหญ่ผลไม้ไทยก็กระจายผ่านบริษัทนี้เป็นหลัก ดังนั้น วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ “หากคิดแค่เฉพาะจังหวัดทางแถบภาคตะวันออก มูลค่าการส่งออกเฉพาะทุเรียน 130,000 ล้านบาท หากรวมการส่งออกทั่วประเทศไทย จะนับเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท” วันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทพาโกดา ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการกระจายสินค้าไปยังประเทศจีน และในปีนี้มีแนวโน้มการสั่งผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนเพิ่มขึ้น 10-15% เน้นทุเรียนเป็นหลัก เนื่องจากตลาดประเทศจีนมีความต้องการเป็นจำนวนมาก และประเทศไทยยังคงครองตลาดอยู่ ซึ่งมีสัดส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นส่วนน้อย

 

 

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงผลกระทบจาก วิกฤตความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ผลไม้มีผลผลิตที่น้อยเนื่องจากขาดน้ำ เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเบื้องต้น มีการระดมรถบรรทุกน้ำจากทั่วประเทศไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนทุเรียน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมบอร์ดผลไม้ เพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือให้ผลผลิตปีนี้ยังคงเหมือนเดิมและมีคุณภาพ

 

 

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้ตอบคำถาม ของสื่อจากประเทศจีน โดยกล่าวว่า “ขอขอบคุณทางรัฐบาลจีนที่ส่งบริษัทที่มีคุณภาพและมีจุดกระจายสินค้าภาคการเกษตรของไทยไปสู่พี่น้องชาวจีน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของคนไทย โดยเราจะผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพเพื่อส่งไปยังประเทศจีน ตามนโยบายหลักของรัฐบาลที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ ว่าต้องดูความต้องการของตลาดเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทพาโกดา ถือเป็นตลาดใหญ่ เราจึงต้องผลิตผลไม้เพื่อสนองตามความต้องการของตลาด เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ”

 

 

ด้านนายหยู หุ้ยหย่ง ประธานบริษัทพาโกดา กล่าวว่า บริษัทพาโกดา ได้จัดซื้อผลไม้ไทยคุณภาพมากกว่า 220,000 ตัน รวมถึงมีความร่วมมือกับสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุหลายราย พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้คุณภาพสูงของไทยตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยบริษัทพาโกดา ได้มีการคัดสรรผลไม้ที่โดดเด่นและมีคุณภาพตามมาตรฐานการคัดเลือกสูงสุด ภายใต้ระบบการแบ่งเกรดผลไม้ที่ถูกคิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้เกณฑ์ “สี่ระดับ หนึ่งกลิ่น หนึ่งปลอดภัย” ซึ่งเป็นผลไม้ที่มาจากแหล่งผลิตที่สำคัญทั่วโลก มีการเจริญเติบโตตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ยึดมั่นหลักการผลไม้สุกตามธรรมชาติ และวางจำหน่ายในท้องตลาดช่วงเวลาที่รสชาติดีที่สุดเท่านั้น รวมถึงมีการทดสอบรายการความปลอดภัยมากกว่า 200 รายการ เพื่อให้ได้ผลไม้ที่ทั้งสด อร่อย และปลอดภัย

 

 

ในโอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ประจำปี 2567 ซึ่งฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และบริษัทพาโกดา กำหนดจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 8-14 พ.ค. 2567 ณ ประเทศจีน เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทย และการจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพของไทยผ่านหน้าร้านจำหน่ายผลไม้ของพาโกดากว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศจีน

#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#ร้อยเอกธรรมรัตน์พรหมเผ่า
#พาโกด้า
#จีน
#ทุเรียนไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"นฤมล" จับมือ "Huawei" ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

“นฤมล” จับมือ “Huawei” ร่ว […]

You May Like

Subscribe US Now