ไอที-เทคโนโลยี » Technology Trends in Radiantion Therapy @Bangkok Thailand

Technology Trends in Radiantion Therapy @Bangkok Thailand

12 กันยายน 2019
248   0

หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขร่วมกับงานรังสีรักษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

พลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภคผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019)

วันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศคอร์สฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ในงานรังสีรักษาและการจัดแสดงเครื่องมือและผลงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

We are delighted to announce the International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT2019) to be held in Bangkok, Thailand on 12-14 September 2019.

The symposium aims to update the technology trends in radiation therapy for medical physicists, radiation oncologists, radiation therapists, researchers and students. It consists of invited lectures by local and international speakers, an educational workshop on Artificial Intelligence (AI) in Radiation Therapy as well as industrial and research exhibition.