เกษตร-เทคโนโลยี » “ธรรมนัส” นำ กมธ.วิสามัญฯ บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

“ธรรมนัส” นำ กมธ.วิสามัญฯ บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

17 กรกฎาคม 2020
172   0

“ธรรมนัส” นำ กมธ.วิสามัญฯ บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 63 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และตัวแทน อนุ กมธ. ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทราษฎร (ส.ส.)และผู้ทรงคุณวุติจากหลายหน่วยงาน มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่งเขื่อนสิรินธรเป็นอีกจุดที่จะต้องนำมาศึกษา เพื่อเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ซึ่งข้อมูลที่ได้ในวันนี้ จะนำไปสรุปเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป เพื่อประธานสภาฯ จะนำรายงานต่อรัฐบาล ในการพิจารณาจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน

สำหรับปัญหาที่พบในวันนี้ โดยส่วนใหญ่ คือปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นเหลือน้อย แต่ทางเขื่อนสิรินธรยังมีปริมาณน้ำมากพอสมควร ประมาณ 52% ยังเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค – บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ยังเจอปัญหาอีกหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการสร้างเขื่อนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญ คือฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งการเติมปริมาณน้ำในเขื่อนนั้น จะอาศัยการทำฝนหลวงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะการทำฝนหลวงต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างด้วย และคิดว่าภายใน 3 เดือน จะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาและนำสรุปเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาล ตามที่กล่าวไปแล้ว