“ธรรมนัส” เล็งต่อยอดนโยบาย “โฉนดเพื่อการเกษตร” ด้วยการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. และสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. เชิญ “ปีติพงศ์” อดีต รมว.เกษตร นั่งที่ปรึกษา คกก. ขับเคลื่อน-ระเบียบข้อกฎหมาย

“ธรรมนัส” เล็งต่อยอดนโยบาย “โฉนดเพื่อการเกษตร” ด้วยการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก. และสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. เชิญ “ปีติพงศ์” อดีต รมว.เกษตร นั่งที่ปรึกษา คกก. ขับเคลื่อน-ระเบียบข้อกฎหมาย

วันที่ 12 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายชวลิต ชูขจร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ และนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อร่วมหารือในประเด็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โฉนดเพื่อการเกษตร โฉนดน้ำ และโฉนดไม้มีค่า เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดิน รวมถึงการพิจารณาทบทวนระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร

โดยภายหลังการหารือ ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะเร่งด่วนที่ต้องการสร้างรายได้และขยายโอกาสให้ภาคเกษตรให้มีความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปีของรัฐบาล จึงได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน” และ “คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร” โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก “นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา” มาเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อให้คำแนะนำและเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันให้โฉนดเพื่อการเกษตรสามารถรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรตัวจริง ขยายสิทธิในการโอนสู่ผู้อื่นนอกจากทายาทโดยธรรม รองรับการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. รวมทั้ง แก้ไขข้อจำกัดเพื่อเพิ่มประโยชน์และเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร

“กระทรวงเกษตรฯ ได้เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งมีกฎหมายรองรับให้เกษตรกรเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง และไม่ตกไปอยู่ในมือของเอกชน ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม อาทิ โฉนดทะเล โฉนดต้นไม้ โฉนดกระชัง และอื่นๆ ในภายหลัง เพื่อแปลงสินทรัพย์ของพี่น้องเกษตรกรให้เป็นทุน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างจริงจัง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"อธิบดีกรมปศุสัตว์" เชิญเที่ยวชมงาน "วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี 2567" และ "การประกวดควายปลักไทย" ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งแรก! ของประเทศไทย

“อธิบดีกรมปศุสัตว์” เชิญเที่ยวชมงาน &# […]

You May Like

Subscribe US Now