“รมว.ธรรมนัส” เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567” มุ่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ยกระดับการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ

“รมว.ธรรมนัส” เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567” มุ่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ยกระดับการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ

 

 

วันที่ 26 ก.พ. 2567 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วม

 

 

สำหรับงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ‘พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์

 

 

ในโอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) เพื่อยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ อีกด้วย

 

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ร่วมหารือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA สำหรับแนวทางความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (C-2-C) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 6,300 แห่ง สมาชิก 11 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมมากถึง 4 ล้านล้านบาท แบ่งประเภทสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในอนาคตต่อไป

 

#สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย #ธรรมนัสพรหมเผ่า #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #วันสหกรณ์แห่งชาติ #ศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ #CLTCoopInternationalCooperationCenter #สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย #ANGKASA #สหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน #C2C #ข่าวเกษตร #SmartNews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชูผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการฯ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สสอท.

วิทยาลัยครุศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชูผลงานวิชาการ […]

You May Like

Subscribe US Now